JAPO
Novinky Instalační CD
Programy
Stáhněte si
Ochrana
        dat Služby
Adresy


Informace k verzím pro rok 2023


hot-line 777 161716


Noví zájemci
Uživatelé programů
Vážení uživatelé programů JAPO,

je tady konec roku 2022 a tak se na vás, jako každý rok, obracím s nabídkou nových verzí našich účetních a mzdových programů pro rok 2023. Ani letos jsme nepolevili v tempu inovací. Kromě změn, vyvolaných legislativou, v programech najdete velké množství vylepšení, inspirovaných náměty uživatelů. Velmi si vážíme zpětné vazby, kterou od vás dostáváme. Ani ten nejgeniálnější programátor nemůže vymyslet vše, k čemu v reálném životě může dojít. Proto každý námět, každou připomínku, pečlivě analyzujeme a pokud je to jen trochu možné, do našich programů obratem zahrnujeme.

Samozřejmě se nebráníme ani úpravám “na míru konkrétního zákazníka”. I letos jsme řadu takových změn realizovali. Většinou se jedná o doplnění specifických funkcí, např. propojení našeho programu s programem nebo zařízením jiného výrobce, případně přidání speciálních výpočtů nebo tiskových sestav. Všechna tato vylepšení si musí objednavatel zvlášť zaplatit, ale protože mu významným způsobem ulehčí život, v každém případě se to vyplatí.

Letošní rok byl velmi těžký a náročný bude i jeho konec. Proto Vás nechci zdržovat čtením rozsáhlých textů a soustředím se jen na to nejdůležitější. Kompletní popis všech změn najdete v podrobných návodech, které si můžete stáhnout z odkazů pod tímto textem.

                                    Ing. Jaroslav PochylýAktuální Nejnovější návody k verzím pro rok 2023

Jak už se stalo naší tradicí, začátkem prosince vždy zahajujeme dodávku nových verzí účetních a mzdových programů JAPO pro následující účetní rok. Na této stránce budeme průběžně zveřejňovat informace k novým verzím, stáhnout si odtud můžete jak instalátory, tak i podrobné návody ke všem důležitým funkcím:

Aktuální Aktuální vzor přiznání k dani z příjmu

Pro uživatele Deníku Profi 2023, Mezd Profi 2023 a Skladu Profi 2023 je v programu Asistent k dispozici přiznání k dani z příjmu za rok 2022. Aktuální vzor si může načíst data z Deníku Profi, nebo je možné je vložit do formulářů ručně. Výsledné přiznání je možné ve formátu XML načíst na Daňový portál, kde jsou k dispozici další přílohy a možnost přiložit potřebná potvrzení (např. o zaplacených úrocích z úvěrů, poskytnutých darech apod.). Hotové přiznání je možné elektronicky podat a jeho kopii si vytisknout.

Finální verze přiznání k dani z příjmu za rok 2022 včetně elektronického podání je k dispozici v Asistentu 2023 s datem uzávěrky 12. ledna 2023 nebo pozdějším.


Aktuální Vylepšování Mezd Profi pokračuje

Od vydání upgrade pro rok 2023 dále pokračujeme ve zdokonalování programu Mzdy Profi. Průběžně do něj doplňujeme nové funkce a ladíme ty stávající. Co se změnilo si můžete přečíst v následujícím textu. Podrobné ilustrované návody k novým funkcím si můžete stáhnout z odkazů v předchozím odstavci.

AKTUALIZACE Z 3. BŘEZNA 2023:
 • Úprava zaokrouhlení sociálního pojištění za firmu v přehledu o pojistném.
 • Úprava detailů k přehledu o pojistném - sociální za firmu je zobrazeno v přesných hodnotách včetně haléřů, takto je i sumarizováno a dále přibyly řádky se zaokrouhlenými hodnotami.
 • Přehled zaměstnanců se slevami na pojistném nyní obsahuje pouze vyměřovací základy a hodnoty pojistného.
AKTUALIZACE Z 14. ÚNORA 2023:
 • V převodu souborů do následujícího roku přibyla nová možnost - převod plateb 2 a e-mailů z karet pracovníků. Původní převod zaměstnanců tyto informace do následujícího roku nepřenášel. Nově je tedy možné provést převod plateb 2 (záložka F8) a e-mailů zaměstnanců samostatně (dodatečně).
 • Upraven byl také převod zaměstnanců do dalšího účetního roku - nově bude převádět i platby 2 a e-maily. Od příštího roku tak nebude nutné spouštět dodatečný převod těchto informací (viz předchozí bod).
AKTUALIZACE Z 10. ÚNORA 2023:
 • Nová verze Komunikátoru 2023 obsahuje aktualizovaný formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Bylo upraveno zobrazení seznamu institucí v kartě pracovníka - byla odstraněna chyba, kdy se nezobrazovaly instituce, pokud jich bylo v seznamu více než 9.
AKTUALIZACE Z 2. ÚNORA 2023:
 • V programu jsou obsaženy finální verze elektronického podání přehledu o pojistném pro OSSZ a oznámení o záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Oba formuláře byly vyzkoušeny na ePortálu ČSSZ a je možné je bez problémů načíst.
 • Z elektronického podání obou formulářů bylo odstraněno upozornění, že se jedná o neotestované beta verze XML souborů.
 • Nová tisková sestava detaily k přehledu o pojistném zobrazuje vyměřovací základy a pojistné rozdělené podle skupin zaměstnanců - záchranáři, zaměstnanci se slevou na pojistném a bez slevy na pojistném. Následně je provedena sumarizace, výpočet slevy a celkové částky pojistného k úhradě.
AKTUALIZACE Z 25. LEDNA 2023:
 • V programu je zahrnuta nová verze formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění, vzor 27. Zatím je k dispozici pouze v jednoduché textové formě bez grafických písem a rámečků. Grafická verze bude doplněna v nejbližším možném termínu.
 • Aby bylo zajištěno, že všichni uživatelé programu budou mít správně nastaveny hranice pro jednotlivé sazby daně z příjmu, obnoví tato verze soubor s daňovými tabulkami naplní jej aktuální legislativou. Pro vyšší daňovou sazbu 23% je v roce 2023 platná hranice 1935552 Kč. Uživatelé, kteří se Mzdami 2022 vstoupili do účetního roku 2023, měli nastavenu hranici platnou v roce 2022. Opravu bylo nutné provést ručně, to ale dle našich zkušeností někteří uživatelé neudělali ...
AKTUALIZACE Z 18. LEDNA 2023:
 • Upraven byl převod mzdových plateb do Konta. Stravenkový paušál (klíče 550 a 551) se sumarizuje mezi ostatní příplatky, dále sem vstupují klíče 802 a 804. Do srážek z čisté mzdy byly nově zahrnuty klíče 801 a 803.
AKTUALIZACE Z 4. LEDNA 2023:
 • V evidenci zaměstnanců je nově dostupné elektronické podání "oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance". Formulář je zatím v beta verzi, protože jej nebylo možné otestovat na ePortálu ČSSZ (bude ho "umět" až od 1. února 2023). Ostrá verze bude vydána ihned po otestování a případném doladění.
 • Tentýž formulář je možné ve zjednodušené formě vytisknout pro potřeby zaměstnavatele. Odevzdávat je ale nutné elektronickou verzi ve formátu XML (viz předchozí bod).
 • Nastavení zaručené mzdy v účetním roce 2023 zobrazuje hodnoty platu a hodinové sazby platné v roce 2023.
AKTUALIZACE Z 22. PROSINCE 2022:
 • V programu je zabudována aktuální výše minimální mzdy 17300 Kč schválená Vládou 21. 12. 2022. Pokud jste vstoupili do roku 2023 starší verzí programu, je potřeba minimální mzdu aktualizovat. Provedete to v Ovládacím panelu, Nastavení mzdových výpočtů, Nastavení minimální mzdy. V tabulce stačí stisknout klávesu F4.
 • V návaznosti na novou výši minimální mzdy se zvýšila také hranice přiznání daňového bonusu. Tato je nově 8650 Kč a automaticky se přenastaví, jakmile aktualizujete minimální mzdu stiskem klávesy F4 (viz předchozí bod).
 • Zabudována je také aktuální výše zaručené mzdy pro rok 2023, protože je obsažena "na tvrdo" v programu, není potřeba nikde nic nastavovat nebo kontrolovat.
 • Dále jsme upravili výpočet dorovnání zdravotního pojištění. Klíč "030 Dny krácení minimálního vyměřovacího základu ZP" se chová podobně, jako klíče 010 a 014, tedy krátí minimální mzdu. Pokud tedy potřebujete, aby se výpočet neprováděl za celý měsíc ale jen za jeho část, můžete příslušný počet dnů z výpočtu odečíst klíči "010 Dny nemoci kalendářní", "014 Dny OČR kalendářní" nebo nově "030 Dny krácení minimálního vyměřovacího základu ZP".
AKTUALIZACE Z 12. PROSINCE 2022:
 • V Ovládacím panelu - Nastavení mzdových výpočtů - Nastavení sazeb se od roku 2023 zobrazuje výše možné slevy u částečných úvazků a zvýšené pojistné u záchranářů.
 • V kartě pracovníka je nově možné nastavit důvod nároku na slevu (písmena A - G).
 • Ve mzdovém listu je možné nastavit důvod nároku na slevu (písmena A-G), celkový týdenní úvazek u zaměstnavatele, případně zapnout zvýšené pojistné u záchranářů. Všechna tato nastavení jsou kontrolována a připuštěny jsou pouze logické kombinace (např. není možné být současně záchranář a mít slevu na pojistném).
 • Doplněn je nový přehled o pojistném, platný od roku 2023 a to jak ve zjednodušené tištěné, tak v elektronické podobě (export do formátu XML). Grafická verze přehledu nebude do Komunikátoru zpracována, nemá to smysl, přehled je možné odevzdat pouze formou elektronického podání a na ePortálu ČSSZ je grafický přehled k dispozici.
 • Elektronické podání přehledu o pojistném zatím nebylo možné na ePortálu vyzkoušet (ePortál ho bude "umět" až od 1. února 2023), proto je v programu k dispozici pouze jako "beta" verze. Po otestování vydáme ostrou verzi.
 • Doplněny byly dva nové seznamy zaměstnanců, jeden se týká pracovníků se slevou na pojistném a druhý záchranářů.

Aktuální Novinky v Deníku, Skladu a Pokladně

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU
 
V loňském JAPO NEWS jsme avizovali, že až bude uvolněn, bude do programu Asistent zabudován nejnovější formulář přiznání k dani z příjmu za rok 2021. Už tehdy bylo jasné, že nepůjde jen o kosmetickou změnu, protože v rámci daňového balíčku, schváleného na začátku roku 2021, došlo ke zrušení superhrubé mzdy a tedy i změně výpočtu daně z příjmu. Jak jsme slíbili, v únoru 2022 byla uvolněna ke stažení nová verze programu Asistent, která kromě kompletně přepracovaného přiznání k dani z příjmu přinesla i možnost jeho elektronického podání ve formátu XML. Stejná možnost samozřejmě bude
 v programu k dispozici i za rok 2022. Jakmile bude uvolněn nový formulář, provedeme aktualizaci daňového přiznání v Asistentu 
a jeho elektronického podání.
 Již ve stávající verzi programu
si můžete provést kontrolní výpočet „jak vám to vychází“.
O dostupnosti aktualizované verze budeme informovat na našich stránkách.

MIMOŘÁDNÉ DAŇOVÉ ODPISY
 
Daňovým balíčkem, schváleným v listopadu 2022 byla prodloužena platnost mimořádných daňových odpisů i pro roky 2022 a 2023. Pokud tedy v těchto letech nakoupíte majetek zařazený v 1. nebo 2. odpisové skupině, můžete jej odepsat během 12 nebo 24 měsíců. Podmínka, že musíte být prvním vlastníkem majetku, zůstává. Majetek zapíšete do evidence v Deníku Profi a režim odepisování nastavíte na mimořádné odpisy. Ostatní za vás vyřeší program.

DEFINITIVNÍ ZRUŠENÍ EET

Změnou, ze které jsme měli velkou radost, bylo definitivní zrušení EET. Díky tomu jsme mohli přistoupit k odstranění všech funkcí, které byly s touto „buzerační povinností“ spojeny. Odstranili jsme nastavení z ovládacího panelu i různá omezení, která díky zavedení EET neumožňovala vstupovat do již zaplacených dokladů. Nyní máte opět možnost provádět bez zbytečných komplikací potřebné úpravy. Programy JAPO se tak vrátily k jednoduchosti, kterou měly před zavedením EET. Výhody to má i pro nás, celý ten "balast" týkající se povinností souvisejících s EET zabíral v paměti cenné místo, které nyní můžeme využít pro důležitější funkce a novinky.

STRUČNÝ PŘEHLED DALŠÍCH ZMĚN
 • v evidencích přijatých a vydaných dokladů je nově možné v případě potřeby smazat pohyby převedené z loňského roku. Aby to šlo, je nutné v Ovládacím panelu - Nastavení provozu aplikací - Nastavení účetních knih zapnout možnost mazání převedených dat (volba na prvním řádku tabulky)

 • při zápisu nové firmy do adresáře firem se u plátců DPH automaticky předvolí kód státu v DIČ - u tuzemských plátců CZ, u plátců z EU pak Slovensko (SK). Kód je samozřejmě možné změnit
 • znak 2 ve vydaných dokladech (vývoz služeb do EU) je možné zvolit i v případě, že je odběratelem firma s českým DIČ. Umožní se tím zaúčtování některých plnění dle par. 10 zákona o DPH
 • úprava v zápisu znaku 5 (dovoz zboží - správcem daně je celní úřad) přijatých dokladů do přiznání k DPH. Nově se automaticky součtuje také v řádku 43 a 44
 • nově je možné nastavit číslo karty majetku z klávesnice. Původně program karty čísloval automaticky, nyní první volné číslo karty navrhne, ale obsluha jej má možnost změnit. Pokud změněné číslo karty už existuje, program vypíše chybu, číslo karty změní na první volné a obsluha má opět možnost jej změnit na jiné ...
 • seznamy karet majetku byly upraveny tak, aby na stránku vešly vždy tři karty a pak program odstránkoval a další trojici tisknul na další list papíru. Pro správnou funkci je třeba, abyste měli nastavenu délku stránky, odpovídající tomu, co opravdu na stránku vleze (nastavení se provádí v Ovládacím panelu, Nastavení tiskárny v programu Asistent)
 • v odběratelských fakturách je možné jednoduchou změnou stavu (F3) označit libovolný doklad jako proforma fakturu. Stejným způsobem pak lze přepnout proforma fakturu zpět na daňový doklad. Nově se program při tomto zpětném přepnutí zeptá, jestli má nastavit doklad o přijetí platby. Pokud odpovíte ANO, automaticky v daném dokladu změní datum zdanitelného plnění, fakturace a splatnosti na aktuální dnešní datum, označení zdanitelného plnění nastaví na "datum přijetí platby", formu úhrady na "proforma" a název faktury na text "fakturu neplaťte, byla zaplacena proformou dne ...". Pokud na dotaz odpovíte NE, nic se v daném dokladu nezmění, zůstane tak jak byl, jen bude označen jako daňový doklad
 • v samostatné evidenci dodacích listů je nově přístupný údaj "objednávka", který se rovněž tiskne na formulář dodacího listu
 • ve zboží na skladě byl upraven způsob přístupu do příjmů a výdejů ze skladu. Program při vstupu do evidence příjmů nebo výdejů najede na přijem nebo výdej, který se týká skladové karty, kterou jste měli ve zboží na skladě zvolenu. Když tedy například vstoupím do evidence zboží na skladě a v aktualizačním menu najedu na kartu s číslem 124 a pak stisknu klávesu F5 a zvolím příjmy do skladu, program zobrazí aktualizační menu příjmů do skladu a najede na první příjem zboží ke kartě 124 ... Dříve nebyla mezi kartami a příjmy a výdeji žádná návaznost, program vždy najel na první příjem (výdej) v daném roce

 • v menu zboží na skladě je nový export karet do formátu CSV. Je určen k propojení programu s elektronickou pokladnou. Pomocí vytvořeného CSV souboru je možné do elektronické pokladny načíst údaje ze skladových karet. Přenáší se číslo karty (v něm by měl být ideálně zapsán EAN kód zboží), název zboží zkrácený na 25 znaků, identifikace sazby DPH a cena včetně DPH. Do CSV souboru se nezapisuje zákaznická cena ale 1. dealerská cena. Je to proto, abyste mohli pro počítačovou pokladnu nastavit jiné prodejní ceny, než pro prodej z programu Deník Profi

 • ve zboží na skladě přibyly nové tiskové sestavy - seznam cenovek - v provedení s jedním nebo dvěma sloupci na A4. Na sestavě je uveden název zboží a cena s DPH. Kategorii ceny je možné před tiskem vybrat. Jednotlivé řádky s názvy zboží a cenami jsou odděleny prázdnýmí řádky a čárkováním pro zjednodušení rozstřižení. Sestavu je možné buď přímo vytisknout, nebo lépe exportovat do textového souboru, načíst do libovolného textového editoru a upravit si font písma a jeho velikost
 • ve skladové kartě (evidence zboží na skladě) je nově možné zadat množství obsahu "e" (v g, kg, ml, l). Doplňuje se tím předchozí informace, která uváděla hmotnost jednotky balení. Množství obsahu "e" uvádí např. kolik mléka je obsaženo v láhvi (1 l), hmotnost jednotky balení pak uvádí kolik váží láhev mléka včetně obalu (mléko + láhev)
 • sestavy pro tisk cenovek (jeden nebo dva sloupce) obsahují informaci o množství obsahu "e" u zboží (např. 200 ml), cenu za toto množství a přepočet ceny na základní jednotku (tedy např. cenu za litr)
 • v menu adresáře firem (F10) je k dispozici nová sestava - tisk adresních karet. Tisknou se všechny důležité údaje o firmě, evidované v adresáři firem - kód firmy, název firmy, adresa, IČO, DIČ, telefonní spojení atd., samostatně pak i poštovní adresy. Přehled údajů o každé z firem je umístěn na samostatné straně
 • evidence zápočtů je přemístěná do programu Asistent
 • v detailech o daňovém subjektu je možné předvolit uplatnění nákladů procentem nebo v plné výši
v přiznání k dani z příjmu
 • byla provedena úprava tisku sestav, zobrazovaných v náhledovém okně. Nově se program při stránkování řídí samostatným nastavením délky stránky pro běžný tisk a kondenzovaný tisk (sestavy s 80-130 znaky na řádek). Délku stránky je možné synchronizovat se skutečností prováděnou Komunikátorem. Zlom jednotlivých stránek zobrazený v náhledovém okně pak bude odpovídat tomu, co na dané tiskárně dokáže vytisknout Komunikátor. K tomuto tématu byl vydán podrobný návod nazvaný Nastavení tisku v programu Asistent
 • export tiskových sestav z náhledového okna (netýká se sestav z Komunikátoru) byl upraven. Automaticky je přednastaveno kódování češtiny kompatibilní s Windows, název exportovaného souboru pak odpovídá předvolenému názvu u příslušné tiskové sestavy
 • byla upravena nabídka evidencí v programu Asistent, zůstaly v ní pouze důležité funkce, pomocné číselníky (daňové tabulky, slevy na dani, státy, okresy, PSČ) se přesunuly do pomocných evidencí

Aktuální Novinky ve Mzdách Profi

Stejně jako loni, i letos je nejvíc novinek ve Mzdách Profi. Omezím se proto opět jen na stručný popis, podrobnější popis najdete v samostatných návodech, které si můžete stáhnout z odkazů výše na této stránce.

SLEVA NA POJISTNÉM

Od února 2023 budou moci zaměstnavatelé uplatnit u specifické skupiny zaměstnanců 5% slevu na sociální pojištění placené zaměstnavatelem. Hlavní podmínkou na nárok na slevu je sjednaná kratší pracovní doba. Její rozsah nesmí být kratší než 8 hodin a delší než 30 hodin týdně. Výjimku tvoří zaměstnanci do 21 let, u kterých lze uplatnit slevu na pojistném bez ohledu na rozsah pracovního úvazku. Má-li zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele sjednáno více zaměstnání, pak limit počtu hodin platí pro všechna zaměstnání dohromady, ale sleva na pojistném se týká jen jednoho zaměstnání.

Kromě délky úvazku musí být v daném měsíci splněna alespoň jedna z následujících podmínek. Zaměstnanec:
 • je starší 55 let
 • pečuje o dítě mladší 10 let
 • pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, II, III nebo IV
 • připravuje se na budoucí povolání studiem
 • v období 12 měsíců před měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci
 • má zdravotní postižení
 • je mladší 21 let
Kromě toho jsou zákonem stanoveny podmínky, kdy slevu na pojistném nelze uplatnit:
 • úhrn vyměřovacích základů ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele za měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy
 • úhrn vyměřovacích základů ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu je vyšší než 1,15% průměrné mzdy
 • odpracovaná doba ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele překročí v měsíci 138 hodin
 • zaměstnavatel působí na chráněném trhu práce
 • zaměstnanec je uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce
Aby zaměstnavatel mohl uplatnit slevu na pojistném, musí to elektronicky oznámit ČSSZ. Vlastní sleva se bude uplatňovat pomocí nového vzoru formuláře přehled o pojistném, který v současné době zatím není k dispozici. Už ale víme, že bude obsahovat mimo jiné tyto údaje:
 • počet zaměstnanců se slevou na pojistném
 • úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců
 • částku slevy na pojistném
 • úhrn pojistného po snížení o uplatněnou slevu
 • údaje o zaměstnancích se slevou na pojistném – jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, vyměřovací základ, rozsah pracovní doby, důvod uplatnění slevy
V programu je nyní zabudována podpora pro slevu na pojistném, nový přehled o pojistném bude doplněn, jakmile bude nový formulář a jeho struktura ve formátu XML k dispozici.

ROZESÍLÁNÍ VÝPLATNÍCH PÁSEK E-MAILEM

Další novinkou je možnost rozesílat výplatní pásky e-mailem. Neprovádí to přímo Mzdy Profi ale spolupracující program SendMails, který je nutné si stáhnout, nainstalovat (a případně zakoupit jeho plnou verzi) samostatně. Celá problematika je řešena tak, že v kartách jednotlivých pracovníků je možné nastavit, jestli se jim bude výplatní páska tisknout, nebo posílat e-mailem. Pokud je zvolena druhá varianta, je navíc možné zvolit jednoduchou nebo podrobnou pásku (podobnou mzdovému listu) a rozsah skrytí citlivých údajů.

Vlastní postup práce pak je celkem jednoduchý. Po klasickém zpracování mezd stačí spustit nový export výplatních pásek, který vytvoří adresář zaměstnanců ve formátu CSV a přílohy (výplatní pásky). Tento adresář se následně importuje do programu SendMails, ve kterém se jednoduše vytvoří hromadné e-maily, obsahující přílohy (výplatní pásky) a ty se rozešlou. Aby bylo možné program SendMails použít i k rozesílání jiných sdělení pracovníkům, je v programu Mzdy Profi nově k dispozici i export kompletní evidence zaměstnanců (tedy nejen těch pracovníků, kteří si přejí dostávat výplatní pásky e-mailem).

AUTOMATICKÝ ZÁPIS DOVOLENÉ

Nově program obsahuje možnost automatického zápisu dovolené do mzdového listu. Dříve jste se nejprve museli podívat, kolik hodin staré a nové dovolené má pracovník k dispozici a pak to zapsat na příslušné klíče. Nyní to udělá program za vás. Vy mu jen sdělíte, kolik hodin dovolené pracovník čerpal, program zkontroluje zůstatky staré a nové dovolené a podle toho zapíše klíče do mzdového listu (včetně průměru). Nejprve čerpá starou dovolenou, pak novou.

Podobně postupuje, pokud využíváte evidenci docházky. I tam si program provede sumarizaci dovolené v daném měsíci, pak ji rozdělí na starou a novou a příslušné klíče automaticky vloží do mzdového listu (včetně průměru). Ruční zápis je nadále možný, už ale není důvod jej používat.

POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Řada velkých změn se dotkla i výpočtu povinného podílu osob se zdravotním postižením. Nově je v ovládacím panelu - nastavení mzdových výpočtů možné zvolit, jestli se vás tato problematika týká. Standardně je nastaveno, že ne. Pokud zpracováváte firmu nad 25 zaměstnanců, musíte si tuto funkci zapnout.

Pokud program při uzavření mzdového listu zjistí, že je v něm obsažen klíč 13 - Dny OČR, automaticky vloží do mzdového listu i klíč 072 - hodiny OČR. K přepočtu použije denní úvazek zaznamenaný v kartě pracovníka.

Změny se dokly také vlastního výpočtu povinného podílu. Nově je při jeho spuštění možné nastavit, jestli se má preferovat úvazek firemní nebo úvazek pracovníka. První varianta je předvolená a použije se ve většině případů. Druhá varianta je přípustná pouze u firem, které mají své pracovníky rozděleny do směnných provozů a někteří pracují 40 hodin, jiní 35 nebo 30 hodin týdně. Volba preferovaného úvazku má vliv na vlastní výpočet povinného podílu.

ZMĚNY V PARAMETRECH RŮZNÝCH VÝPOČTŮ

Jako každý rok se mění i řada parametrů, které mají vliv na mzdové výpočty. Počty pracovních dnů, kalendáře v evidenci směn, maximální vyměřovací základ, redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu, ve hře je i změna výše minimální mzdy a od ní odvislé hranice pro poskytnutí daňového bonusu. ...

NOVÉ PODROBNÉ NÁVODY

Ke všem novinkám jsme vydali podrobné ilustrované návody, které si můžete stáhnout v úvodu této stránky. Nejedná se jen o přehled změn oproti původnímu stavu ale o kompletní popis dané problematiky (např. zpracování dovolené, evidence docházky, výpočtu povinného podílu, rozesílání výplatních pásek).

STRUČNÝ PŘEHLED DALŠÍCH ZMĚN
 • v druhé záložce karty pracovníka se po odentrování kódu propuštění zobrazí (a je možné upravit) i původní důvod propuštění. Tento textový údaj byl k dispozici ve starších verzích programu, po zavedení kódu propuštění dle číselníku ČSSZ byl z karty pracovníka odstraněn. Nyní jej na přání uživatelů vracíme zpět
 • úprava výpočtu zákonného pojištění zaměstnavatele
 • oprava sestavení oznámení o propuštění ze zaměstnání při setřízení zaměstnanců dle příjmení
 • v evidenci zaměstanců po stisku klávesy F3 volbě sestav pro OSSZ je k dispozici seznam zaměstnanců se slevou na pojistném. V něm se zobrazují údaje o zaměstnanci, vyměřovací základ, výše pojistného placeného firmou a na závěr je sumárně vypočtena sleva na pojistném
 • ve mzdovém listu byla zavedena kontrola použití klíčů odčítaných od hrubé mzdy (např. 401 storno náhrad za dovolenou). Tyto klíče se do výpočtu zahrnou pouze do výše kladného zůstatku hrubé mzdy. Pokud by po jejich použití měla vyjít hrubá mzda záporná, program ji vynuluje. O tomto informuje obsluhu chybovým hlášením
 • nový formulář oznámení o nástupu do zaměstnání je výrazně podrobnější a obsahuje novou část, která se vyplňuje při propuštění zaměstnance. Jsou v ní obsaženy informace potřebné pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti
 • evidence druhů činností nově obsahuje legislativní rámec pro výpočet mzdy u dané činnosti. Uvádí se zde podmínky pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění a daňová tabulka pro výpočet daně z příjmu
 • v ovládacím panelu, nastavení mzdových výpočtů, nastavení zaokrouhlování je nově možné nastavit zaokrouhlování základu daně při výpočtu čisté průměrné měsíční mzdy
 • v kartě pracovníka je v případě volby druhu činnosti DPP možné zadat výši ročního hodinového úvazku DPP (např. 300 hodin)
 • v uzavřeném mzdovém listu je po stisku klávesy F10 dostupný přepracovaný výpočet čisté průměrné měsíční mzdy, který nově obsahuje i zvláštní způsob výpočtu pro DPP
 • drobná úprava se týká výpočtu řádku 31 na formuláři výpočet daně a daňového zvýhodnění a jeho ukládání do karty pracovníka. Informace o provedené uzávěrce daně se odtud načítá do vyúčtování daně z příjmů
 • při automatickém načtení údajů do vyúčtování daně z příjmů se informace o provedeném výpočtu daně a daňového zvýhodnění se načte z karty pracovníka. Nově se detailně rozlišuje přeplatek na dani po slevě a doplatek na daňovém bonusu
 • upravena byla i funkce načtení doplatku ze zúčtování do mzdového listu, kterou spustíte po stisku klávesy F4. Nejprve zkontroluje mzdový list a pokud zde najde klíče 800 - 804 (předchozí zápis výsledků ze zúčtování), smaže je. Potom automaticky vloží na klíč 800 doplatek ze zúčtování daně (kladnou částku z řádku 30). Případná korekce, pokud je částka menší než minimální možná vyplácená hodnota je na obsluze
 • roční přehled mzdových listů za firmu je nově možné sestavit pro zálohovou daň, srážkovou daň nebo bez ohledu na typ daně. V praxi to znamená, že do ročního přehledu budou sumarizováni pracovníci, kteří mají požadovaný typ daně
 • ve vyúčtování daně z příjmu se do položky počet zaměstnanců načítají pouze ti zaměstnanci, kteří mají v daném měsíci nenulový základ daně
 • dorovnání zdravotního pojištění zaměstnance bylo upraveno tak, aby byl do výpočtu zahrnut i klíč 014 - počet dnů OČR kalendářní.
 • v evidenci pracovních neschopností byl upraven seznam probíhajících PN za zvolené období. Zadat můžete datumy od - do, program pak vytiskne všechny PN, které začaly před a nebo v zadaném období a buď stále probíhají, nebo byly do konce období ukončeny
 • přiznání k dani z příjmu za rok 2021, dostupném v programu Asistent, byl upraven způsob vyplňování údajů o manželce a dětech. Ve vyplněném formuláři je možné stiskem jedné klávesy samostatně smazat údaje o manželce a údaje o dětech. Pokud ve vyplněném řádku smažete jméno a příjmení, automaticky se vymaže také rodné číslo, datum narození a počty měsíců slevy
 • odčitatelné položky byly přejmenovány na slevy na dani
 • dorovnání zdravotního pojištění zaměstnance bylo upraveno tak, aby byl do výpočtu zahrnut klíč 010 - počet dnů nemoci kalendářní. Již tak není nutné vyplňovat klíč 030. Ten se nově do výpočtu vůbec nezahrnuje
 • v Ovládacím panelu, Nastavení mzdových výpočtů, Nastavení pracovních dnů je možné mezerníkem zvolit, jestli se do mzdového listu budou načítat počty pracovních dnů bez svátků, včetně svátků a nebo dle typu zaručené mzdy. Tato nová třetí varianta se řídí nastavením zaručené mzdy, jestli má pracovník plat nebo hodinovou mzdu. U platu se načítají pracovní dny včetně svátků, u hodinové mzdy bez svátků. Pokud u pracovníka není zaručená mzda nastavená, načítají se pracovní dny bez svátků. Nastavení zaručené mzdy se provádí ve druhé záložce karty pracovníka po stisku klávesy F6
 • byl upraven výpočet průměrného čistého hodinového výdělku, který je dostupný po stisku klávesy F10 v uzavřeném mzdovém listu
 • potvrzení o výši příjmu, dostupné v evidenci zaměstnanců po stisku klávesy F3 a volbě sestav pro zaměstnance je nově možné vytvořit buď z čistého příjmu včetně daňových bonusů nebo z čistého příjmu bez případných daňových bonusů. O kterou variantu tisku se má jednat je možné zvolit při volbě tiskové sestavy
 • převod mzdových plateb do Deníku Profi a automatické vystavení příkazů k úhradě byly upraveny tak, aby platby za sociální pojištění mohly být provedeny i instituci, která se nejmenuje OSSZ (ale např. PSSZ)
 • v tisku výplatných pásek a mzdových listů pomocí Komunikátoru byl upraven způsob součtování příplatků a srážek k čisté mzdě. Nyní se lépe zobrazuje čistá mzda před odečtem záloh a po něm
 • nová tisková sestava v evidenci pracovních neschopností - je možné vytisknout přehled aktuálních (tedy neukončených) pracovních neschopností. Výběr je možné omezit datumovým rozmezím (od - do)
 • nová funkce vyhledání zaměstnanců, zařazených v určitém středisku. Po současném stisku kláves Ctrl F se program zeptá na číslo střediska a následně vyhledá a označí všechny zaměstnance, kteří jsou v něm zařazeni. Pokud zadáte číslo střediska 0, budou označeni všichni zaměstnanci. Tuto novou funkci můžete využít, pokud chcete např. tisknout mzdové listy nebo jakékoliv další sestavy odděleně pracovníkům určitých středisek firmy
 • možnost zadávat konfigurační heslo a zjišťovat instalační kód přímo v programu (v hlavním menu pod položkou Informace o programu)
 • v Ovládacím panelu jsou dostupné funkce pro převod mzdových souborů do dalšího roku. Vycházíme tím vstříc uživatelům, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou používat program Asistent
 • v třetí záložce karty pracovníka v řádcích, kde jsou uvedeny platby institucím (FÚ, OSSZ, ZP) se při každém proentrování názvu instituce aktualizují údaje o VS, KS a specifickém symbolu. Původně se to dělo jen při změně názvu instituce
 • z adresáře institucí je možné vymazat instituce s názvem OSSZ 1, OSSZ 2, ... Finanční úřad 1, Finanční úřad 2 apod. Blokovány jsou pouze OSSZ a Finanční úřad

Aktuální Změny v podmínkách poskytování služeb

Těžká ekonomická situace a výrazně stoupající inflace nás nutí provést několik změn v pravidlech poskytování služeb.

HOT-LINE

Už od počátku našeho působení na trhu účetních a mzdových programů si zakládáme na tom, že naše hot-line je poskytována zdarma a že na ní řešíme nejen ovládání programů JAPO, ale i účetní a mzdové poradenství, případně různé problémy s hardwarem a programy jiných výrobců (samozřejmě pokud k tomu naše síly stačí). Tento rozsah služeb chceme zachovat i do budoucna a protože nechceme v této těžké situaci přistoupit ke zdražování, rozhodli jsme se provést následující změnu, která se většiny uživatelů vůbec nedotkne.

Hot-line i s celým výše uvedeným rozsahem služeb budeme zdarma poskytovat pouze k aktuálním verzím našich účetních a mzdových programů.

Co to pro vás znamená? Když si objednáte nové verze pro rok 2023, budete mít v roce 2023 nárok na bezplatné poradenství (hot-line). Pokud ale zůstanete u některé ze starších verzí (2022, 2021, ...), bezplatnou hot-line už v roce 2023 mít nebudete. Samozřejmě vás „nehodíme přes palubu“, v případě potřeby vám pomůžeme, pracovník na hot-line vás ale bude informovat o ceně a následně vám vystaví fakturu.

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

Velmi oblíbenou službou je vzdálený přístup, kdy se náš pracovník pomocí programu TeamViewer připojí na vaše PC a je schopen obratem pomoci řešit váš problém. Jak jsme informovali už v minulosti, výrobce programu TeamViewer zrušil původní „jednorázové“ licence a od roku 2023 přešel
i u nás na systém měsíčních poplatků. Vaše klientská verze zůstává nadále zdarma, placená je ta naše plná, ze které se k vám připojujeme.

Z tohoto důvodu jsme nuceni službu vzdáleného přístupu zpoplatnit i my. Dělali jsme to v některých případech už v minulosti, od roku 2023 bude zpoplatněn každý přístup.

OMEZENÍ SLUŽEB NEPLATIČŮM

Poslední změna se dotkne minima uživatelů, přesto o ní zde chci informovat. Každý rok se najde mezi uživateli pár „jedinců“, kteří si myslí, že faktury nemusí platit. Je nám jasné, že chyba se může stát, navíc každý se může dostat do finančních problémů. V takovém případě je ale potřeba se snažit o domluvu a ne hrát „mrtvého brouka“.

Zakládáme si na dobrých vztazích, nejsme „rasi“, abychom hlídali splatnost a den po jejím uplynutí rozesílali upomínky a penále. Po letošní zkušenosti s několika dlouhodobými neplatiči jsme se ale rozhodli zavést jasná pravidla. Pokud někdo neplatí své závazky vůči firmě JAPO, nekomunikuje, nebo jen slibuje a neplní, ztratí nárok na aktualizace za zvýhodněnou cenu, hot-line i jakoukoliv podporu z naší strany.

Pořádek dělá přátele. Nejde jen o to, že nedostáváme zaplaceno za poskytnutou službu. Navíc musíme státu odvést DPH z tržby, kterou jsme nedostali ...Předplacené celoroční aktualizace se vyplatí

I pro rok 2023 nabízíme možnost předplacených aktualizací. Vzhledem k minimálnímu zájmu o zasílání upgradů na CD nebo disketě budeme nadále poskytovat pouze službu předplaceného stahování změn z internetu. Není se čemu divit, že jí uživatelé dávají přednost. Je nejvíce operativní, nové verze máte k dispozici kdykoliv a nejste vázáni na jejich zasílání 4 x ročně.

Máte-li o službu zájem, stačí zavolat na číslo 777 161716 a požádat o zaslání proforma faktury. Samozřejmě si ji můžete i sami vytisknout v programu Asistent - příslušnou funkci najdete v Hlavním menu pod položkou Registrace a aktualizace.

Aktuální Jak objednat aktualizace?

Níže je uveden postup, jak si objednat aktualizace (jednorázové nebo celoroční) pomocí objednávkových formulářů vytištěných z programu Asistent. Má to výhodu, že se ihned dozvíte cenu, můžete si vytisknout proforma fakturu a zaplatit předem - odpadá zbytečný poplatek za dobírku. Na základě instalačních kódů obsažených na objednávce vám také můžeme spolehlivě vygenerovat konfigurační hesla, potřebná k povolení instalace nových verzí programů ...

Nejsme ale státní správa, abych vás nutili používat jediný "správný" způsob. Proto pokud je to pro vás jednodušší, stačí, když zavoláte na tel. 777 161716 nebo napíšete email na adresu pochyly@japo.cz a uvedete, které programy chcete aktualizovat. Když budete znát i jejich stávající sériová čísla (jsou v levém horním rohu obrazovky), poradíme si i tak. Samozřejmě nesmíte zapomenout napsat jméno firmy, na kterou máte programy zakoupeny, abychom si mohli informace dohledat v databázi uživatelů.

Ale teď k tomu postupu pomocí programu Asistent:

POSTUP PRO OBJEDNÁNÍ CELOROČNÍ PÉČE O PROGRAMY:
 • Z tohoto odkazu si stáhněte nejnovější verzi Asistenta, nainstalujte ji a spusťte.
 • Přejděte do hlavního menu.
 • Zvolte položku „Registrace a aktualizace“.
 • Ze zobrazené nabídky vyberte „Objednávku zasílání (stahování) upgradů po celý rok“.
 • Dále zvolte, jestli chcete změny dostávat poštou nebo stahovat z internetu a zda chcete platit proformou nebo dobírkou.
 • Nyní si můžete vybrat příplatkové služby.
 • Nakonec vytiskněte smlouvu, objednávku a případně proforma fakturu. Potvrzené nám je pošlete (poštou), nebo je exportujte jako přílohu mailu, vložte do e-mailu a pošlete na adresu pochyly@japo.cz.
 • Po zaplacení proformy nebo na dobírku dostanete potvrzenou smlouvu, daňový doklad a kódy povolující instalaci změn stažených z internetu, nahraných z diskety nebo CD a to až do konce února 2024.
POSTUP PRO OBJEDNÁNÍ JEDNORÁZOVÉHO UPGRADE:
 • Z tohoto odkazu si stáhněte nejnovější verzi Asistenta, nainstalujte ji a spusťte.
 • Přejděte do hlavního menu.
 • Zvolte položku „Registrace a aktualizace“.
 • Ze zobrazené nabídky vyberte „Objednávku aktualizace“.
 • V dalších dotazech zvolte, zda chcete  upgrade dostat poštou nebo jej stáhnout z internetu a jestli zaplatíte proforma fakturou nebo dobírkou.
 • Nyní si můžete vybrat příplatkové služby .
 • Nakonec vytiskněte objednávku a případně proforma fakturu. Potvrzené je pošlete (poštou, faxem), nebo je exportujte jako přílohu mailu, vložte do e-mailu a pošlete na pochyly@japo.cz.
 • Po zaplacení proformy nebo na dobírku dostanete daňový doklad, kódy povolující instalaci upgrade a CD.
 • Instalace nové verze programu Vás opravňuje stahovat si a instalovat z našich internetových stránek všechny další změny až do konce února 2023.


Verze pro rok 2021


A k t u á l n í   v e r z e
n a š i c h   p r o g r a m ů
m a j í   u z á v ě r k u


1. června 2023
Nové verze Konta


Vývoj a podporu programu Konto provádí Ing. Kolínek jako samostatná fyzická osoba (OSVČ), s firmou JAPO již nemá několik let nic společného.

Plné verze i aktualizace instaluje sám, proto je není možné z těchto stránek stáhnout.

Protože ale byli uživatelé programu Konto zvyklí na těchto stránkách hledat informace k programu a jeho aktualizacím, uvádím zde jeho kontaktní údaje:

e-mail:
akribius68@gmail.com


hot-line:

702 216 901


Copyright Ing. Jaroslav Pochylý, telefon: 777 161716